Gezond leven

Wie gezond wil leven, zorgt vaak wel voor gezond eten en beweging, maar schenkt soms nog (te) weinig aandacht aan gezond wonen.

Denk bij gezond wonen niet alleen aan frisse lucht, maar ook aan een harmonieuze stralingsarme leefomgeving.

Heel veel mensen hebben een tekort aan energie en slapen slecht tot zeer slecht. Dit meestal als gevolg van geopatische straling, aardstralen, wifi, zendmasten, dect telefoon, mobiele telefoon et cetera. Yvonne Sangen heeft samen met Karin Tazelaar hierover boek (ankertje) geschreven "Alles over straling" waarin dit onderwerp uitgebreid beschreven wordt.

Straling kan schadelijk zijn voor je gezondheid en vitaliteit. Wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat zowel natuurlijke als kunstmatige trillingen (frequenties) ons lichamelijke en geestelijk functioneren beïnvloeden, en dus lichamelijke ongemakken en gezondheidsklachten kunnen veroorzaken.

Elke cel, elke stof, heeft een eigen natuurlijke trilling of eigenfrequentie. Deze eigenfrequentie is afgestemd en in harmonie met de van nature aanwezige straling op de aarde en die vanuit de kosmos. Straling (zoals bijvoorbeeld wifi) bezit frequenties die een negatieve invloed kunnen hebben op deze natuurlijke frequentie van onze cellen, ons zenuwstelsel (aansturing) en hormoonstelsel. Het is alsof je in een slecht gesprek zit waarin teamleden elkaar niet meer begrijpen. De gesprekspartners resoneren niet meer met elkaar.

Waarom de ene persoon meer last van straling heeft dan een ander kan afhankelijk zijn van meer factoren dan straling alleen. Stress, slechte leef- en eetgewoonte, medicatie, amalgaamvullingen, slechte aarding et cetera, kunnen factoren zijn die de gezondheid negatief beïnvloeden. Wil je af van je stralingsgerelateerde klachten, probeer dan een stralingsvrije plek te creëren, in ieder geval voor de nacht. Maar in veel gevallen is dit heel moeilijk realiseerbaar. Je kunt de stekker van je eigen wifi wel uit het stopcontact halen ’s nachts, maar die van de buren niet.

Het CVIG zou u kunnen adviseren in een mogelijke oplossing.

Contact

M.G. Sira
Natuurgeneeskundig therapeut

CVIG nieuwsbrief

Blijf op de hoogte