Borreliose (Ziekte van Lyme)

Terug

De lyme-ziekte wordt op dit moment gezien als de meest dreigende infectieziekte ter wereld. De parasiet heeft de opmerkelijke eigenschap om van gedaante te wisselen en is daardoor moeilijk door ons immuunsyteem te herkennen.

voorbeeld van een Erythema migrans (E.M.)

De rode ring (E.M.) die bij besmetting door een tekenbeet kan ontstaan, komt maar bij 25 tot 30% naar voren. Dus als je geen E.M. krijgt, wil dit nog niet zeggen dat je ook niet besmet bent. Mocht u een E.M. zien, neem dan direct contact op met uw huisarts.

Borreliose is een aandoening die niet alleen moeilijk te behandelen, maar vooral moeilijk te diagnosticeren is. Uitleg hierover vindt u verder in deze tekst, onder het kopje 'Moeilijk te diagnosticeren, waarom'.

Borreliose is een grote imitator van verschillende ziekten en omvat meer dan 300 ziektebeelden. Hierdoor behoort borreliose, met naar schatting 300.000 nieuwe besmettingen per jaar in Nederland, tot de meest onderschatte infectieziekten.

Bent u Lyme-negatief volgens uw bloeduitslagen en bent u er nog niet zeker van of u wel/niet besmet bent, dan hoeft u niet langer naar het buitenland voor behandelingen. Martine Sira beschikt sinds 2007 over modern, geavanceerd apparatuur uit Duitsland en kan er meestal achterkomen of u wel/niet besmet bent met de Borrelia burgdorferie of andere varianten van Borreliose bacteriën en/of co-infecties. Tevens beschikt Martine over de meest moderne apparatuur om de Borreliose en andere infectiebronnen aan te pakken. Uit de praktijk is gebleken dat het in veel gevallen een effectieve behandelmethode is om de eventuele recente of oude Ziekte van Lyme aan te pakken, ook ná gebruik van antiobiotica.

Deze methode heeft zich als een effectieve behandelingsvorm met aanhoudend succes in veel Duitse praktijken waargemaakt.
Volgens de Biofysische geneeskunde worden alle fysiologische processen aangestuurd door een electromagnetisch regulatiesysteem. Het versturen en ontvangen van informatie binnen dit systeem vindt plaats via Biofotonen. Met de toepassing van de Bionic 880 fotonentherapie en de Hyperfoton 3D worden lichaamseigen fotonen aan het lichaam toegevoegd waardoor dit regulatiesysteem beter gaat functioneren.
Fotonen-behandelingen hebben de mensheid het grote geschenk gegeven zichzelf weer in het eigen licht te zien en te krijgen waardoor herstel mogelijk wordt.

Al na enkele behandelingen ervaren de patiënten een enorme verbetering. Het relativeringsvermogen komt terug waardoor mensen weer beter kunnen functioneren. Het succespercentage is hoog. Dit betekent dat de patiënt vrij kan zijn van de klachten die de Borrelia bacterie veroorzaakte. De Borrelia bacterie is aan te pakken, maar in enkele gevallen niet alle schade die men heeft opgelopen. Patiënten ervaren meestal een enorm verschil van voor en ná de behandeling. Veel mensen zijn al succesvol behandeld door middel van deze therapie. Dat kunt u hier lezen: Patiënten aan het woord.

Bij Borreliose gaat het om een bacteriële infectie die voornamelijk door teken, maar ook door andere steekvliegen, dazen, spinnen en vlooien, overgedragen kan worden. Nieuwe onderzoeken tonen aan dat een infectie van mens tot mens ook mogelijk is. Als insectenbeten gepaard gaan met een rode uitslag, de zogenaamde erythema migrans, of met eczeem, dan moet dit gezien worden als een alarmsignaal.

Gezondheidsklachten door Lyme:

Borrelia bacteriën kunnen diverse klachten veroorzaken:

 • vermoeidheidsverschijnselen van mild tot ernstig
 • pijn die wisselt van plaats in spieren en gewrichten
 • zenuwpijn in gezicht en ledematen
 • hoofdpijn
 • moeilijk in en door kunnen slapen
 • problemen met denken zoals problemen met attentie, geheugen, verbale uitingen (onder andere agressiviteit), stemmingswisselingen en denksnelheid
 • hartklachten, zoals hartritmestoornissen of onverklaarbare pijn op de borst en/of kortademigheid
 • oogaandoeningen
 • patiënten geven aan problemen te hebben met de concentratie
 • sommige mensen ervaren hun normale omgeving als overdadig en reageren daarop verward, verliezen focus, stotteren en raken in paniek. Het lijkt alsof het normale filter mechanisme van de hersenen ineffectief werkt waardoor de patiënt kwetsbaar wordt voor een verwarde reeks van een groot aantal prikkelingen. De patiënten geven aan dat zij een verlies van persoonlijkheid of realiteitszin hebben.

  Intussen wordt steeds duidelijker dat de meeste ziekten van het hoofd door Borrelia parasieten worden veroorzaakt. Men heeft bij vrijwel iedere onderzochte Alzheimer- en fibromyalgie patiënt de Borrelia bacterie gevonden. Op dit moment zijn er meer dan 600 verschillende ziekten bekend waarbij de Borrelia bacterie voor een groot deel verantwoordelijk is.

  De behandelingsmethoden die bij Centrum van Integrale Geneeswijzen worden gebruikt zijn:
 • Hyperfoton 3D inclusief Bioresonantie, Laser en Magneetveldtherapie
 • Bionic 880 inclusief de de blokkade bioresonantieapparatuur om de meeste emoties die de Ziekte van Lyme met zich mee brengen te elimineren, Lyme en Co-infecties transfuser, zie foto.
   

Moeilijk te diagnosticeren, waarom?

Bij normale celdeling worden twee identieke cellen gevormd, waar er eerst slechts één was (symmetrische celdeling). Bacteriën die bedreigd worden door het milieu waarin zij zich bevinden (zuren, antibiotica), kunnen echter in een cystevorm overgaan en zich inkapselen of een gastheercel binnensluipen. De cystevorm kan kleiner zijn dan 0,1 micron en dus gemakkelijk in een gastheercel binnensluipen. Deze cystevormen zijn latent aanwezig en kunnen in een later stadium weer actief worden en zich herstellen tot de oorspronkelijke bacterie.

Ze kunnen bovendien extreem chemische substanties overleven (onder andere antibiotica). Vandaar de hardnekkigheid van terugkerende infecties en het verschijnsel van multiresistentie. Zo kan het dus gebeuren dat een aandoening aangezien wordt voor ‘auto-immuun’, terwijl het immuunsysteem alleen maar heftig probeert de insluiper te vernietigen die zich in de eigen cellen heeft genesteld.

Het gevolg is dat onverklaarbare ziekteverschijnselen (die veroorzaakt kunnen zijn door de ziekte van Lyme) niet gediagnosticeerd worden en dan als onbehandelbaar gecategoriseerd worden, omdat de infectiebron niet herkend wordt in het bloed of ruggenmerg.


Conclusie

De conclusie is dat een bacterie niet op zichzelf staat in een enkelvoudige vorm, maar pluriform is. Een bacterie of lichaamscel kan een infectie met een schimmel of een virus in zich herbergen, afkomstig uit cystevormen van externe bron. Evenzo bestaat de mogelijkheid dat parasieten bacteriën in zich meedragen, dus dat op meerdere niveaus endobionten kunnen bestaan (parasiet, bacterie, schimmel, virus).

 

​Behandeling van de ziekte van Lyme:

Hieronder vermelde apparatuur wordt gebruikt tegen de Ziekte van Lyme in het CVIG.

Hyperfoton 3D inclusief BioresonantieLaser en Magneetveldtherapie in combinatie met de Bionic 880 inclusief de nieuwste bioresonantie therapie LTN 1 – 2 & 3 (o.a. de-blokkade bioresonantieapparatuur) om de meeste emoties en ziektebeelden die de Ziekte van Lyme met zich mee brengen te elimineren via de Lyme en Co-infecties transfuser. Voor informatie over deze apparatuur zie onder kopje Hyperfoton 3D en Bionic 880.

Bovenstaande apparatuur is aanwezig in het CVIG om geeft de mogelijkheid om de Ziekte van Lyme (borreliose) te behandelen.

Contact

M.G. Sira
Natuurgeneeskundig therapeut

CVIG nieuwsbrief

Blijf op de hoogte