Klachten

Terug

Klacht: als u een klacht heeft over de behandeling, hoop ik dat wij er samen uit kunnen komen. Neem hiervoor contact op via de mail: info@cvig.nl of telefonisch: 0521-350335.

Is de klacht daarmate ernstig en komen wij er samen niet uit of wilt u dit niet met mij bespreken, dan kunt u contact opnemen met de LVNT via het klachtenformulier. De contactpersoon klachten zal dan contact met u opnemen.

Stap 1: Contactpersoon klachten:

Nadat u uw klacht bij de LVNT heeft ingediend, neemt de Contactpersoon Klachten contact met u op. Deze persoon is het eerste aanspreekpunt. De contactpersoon zal naar uw klacht luisteren en met u bespreken wat voor u wenselijk is om tot een bevredigende oplossing te komen. Maar het kan ook zijn dat u de klacht wilt doorzetten.

Stap 2: Klachtenfunctionaris

Als u de klacht wilt doorzetten, zorgt de Contactpersoon Klachten ervoor dat u een Klachtenfunctionaris toegewezen krijgt en dat de gegevens worden overgedragen. De Klachtenfunctionaris gaat vervolgens met u in gesprek om samen te bekijken wat nodig is om tot een bevredigende oplossing te komen. Op dat moment is de taak van de Contactpersoon afgerond.

De Klachtenfunctionaris zal met u overleggen of bemiddeling nodig is. Na het gesprek met u zal de Klachtenfuntionaris de therapeut benaderen.

Stap 3: Geschillencommissie

Mocht de klacht ondanks alle inspanningen van de Klachtenfunctionaris niet bevredigend worden opgelost, dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie. De Klachtenfunctionaris zal u vertellen hoe u dat kunt doen.

Binnen de werkingssfeer van de Regeling Klachten vallen onder andere de volgende onderwerpen die aan de Klachtenfunctionaris kunnen worden voorgelegd:

* Schenden van het beroepsgeheim * Onheuse bejegening * Ten onrechte niet doorverwijzen naar een arts * Kwaliteit van de behandeling, bijvoorbeeld schade ontstaan door de behandelintg of een onjuiste beoordeling van de therapeut * beschadigde/vermiste eigendommen.

Zaken die onder tuchtnormen en beroepsodes vallen, zoals bijvoorbeeld grensoverschrijdend gedrag, kunt u melden bij het Tuchtcollege (TCZ). Alle LVNT-leden zijn voor tuchtrecht bij TCZ aangesloten.

Contact

M.G. Sira
Natuurgeneeskundig therapeut

CVIG nieuwsbrief

Blijf op de hoogte