Fotonentherapie

Terug

Wetenschappelijk is vastgesteld dat onze lichaamscellen zelf licht maken en uitzenden. Ze gebruiken licht voor de communicatie met andere cellen (o.a. Duitse biofysici onder leiding van professor dr. F.A. Popp, 1975). Dit licht kreeg de naam biofotonen (bio betekent leven en foton betekent licht).

Onze cellen wisselen deze biofotonen uit in de vorm van laserachtig licht. Enerzijds om informatie over te dragen, anderzijds om energie te krijgen voor hun eigen stofwisseling. Biofotonen werken dus als dragers van informatie en energie, waardoor alle cellen in ons lichaam samenhangend kunnen functioneren en met elkaar communiceren. Alle lichaamsfuncties kunnen zo aangestuurd worden. Ons totale lichaam heeft biofotonen nodig om gezond te kunnen blijven werken.

Om te kunnen leven hebben we licht nodig. De natuurlijke directe bron van fotonen is de zon, het lichaam neemt ze op via de ogen en de huid. Een indirecte bron van fotonen is onze voeding: via fotosynthese in planten wordt zonlicht opgeslagen in planten. Ons lichaam kan ook fotonen van andere lichtbronnen dan de zon opnemen, maar dan moet dit licht aan specifieke kenmerken voldoen. Dit vermogen van ons lichaam vormt de basis van fotonentherapie.

Ziekten

Bij ziekte functioneren cellen niet optimaal en is hun lichtintensiteit verminderd. Toevoegen van licht, gelijksoortig aan ons lichaamseigen licht, coherent licht, laser licht, kan helpen. Het stimuleert de cellen tot zelfherstel. Het licht dat wordt ingezet bij fotonentherapie wordt via de ogen en de huid opgenomen en vervolgens met de snelheid van het lichaam door het hele lichaam verspreid. Het stimuleert de functie van alle lichaamscellen, waardoor de werking van het hormoonstelsel, het immuunstelsel, het zenuwstelsel en alle overige orgaansystemen verbetert. Ook op het mentaal-emotionele vlak treedt een verbetering op, mits de juiste frequenties worden toegepast.

De apparatuur, waar deze fotonentherapie mee uitgevoerd wordt, levert laserlicht (softlaser) in lage intensiteit dat pulserend wordt toegediend en geheel lichaamseigen is.

Het leven is een en al vibratie en ritmen (frequenties) en zijn van fundamenteel belang voor al het leven. Ons leven omvat een oneindig scala aan ritmen.
Substantieel onderzoek heeft het bestaan blootgelegd van een diepe verbondenheid van deze ritmen (frequenties) met onze emoties, gedachten en psychosociale gedrag. Het besef dat ritmen bioinformatie overdragen en daarmee een breed scala aan functies kunnen beheersen, inclusief die essentieel zijn voor gezondheid en welbevinden.

ENERGIE IS EEN NOEMER VOOR GEZONDHEID. HET TERUGBRENGEN VAN ENERGIE IS DE SLEUTEL OM TE GENEZEN.

Contact

M.G. Sira
Natuurgeneeskundig therapeut

CVIG nieuwsbrief

Blijf op de hoogte